Adobament

Adobament en Pikel,
Wet Blue
o Free Metal.

Les pells seleccionades i degudament conservades es porten a adobar a una empresa externa la qual ens retorna el producte ja adobat en Pikel, Wet Blue o Free Metal. Quan aquestes pells ja adobades tornen a les nostres instal.lacions, en fem una segona selecció basada en la qualitat i els articles finals pels seus mercats de destí (marroquineria, calçat, confecció i/o vellut).

Images adobament 1
Images adobament 2
Images adobament 3